دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

عکس گرفتن
ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: توابع ای پی آی ، گرافیک

عکس گرفتن از پنجره فعال(توجه عکس گرفته شده در حافظ قرار می گیرد)

 

 

 

keybd_event(vk_snapshot,۱, 0, 0); 

 

عکس گرفتن از کل صفحه نمایش کامپیوتر(توجه عکس گرفته شده در حافظ قرار می گیرد)

keybd_event(vk_snapshot,0, 0, 0);