دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

فرستادن ایمیل
ساعت ٤:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: توابع ای پی آی ، کدهای کاربردی ویندوز

از این تابع برای فرستادن ایمیل استفاده می شود:

Add 'ShellApi' in the uses of your form, and


ShellExecute(GetDesktopWindow(),

nil,pChar('mailto:name@host.com'),nil,nil,SW_SHOWNORMAL);