دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

اضافه کردن اسکرول بار به لیست باکس
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: تکنیک ها

برای اضافه کردن اسکرول بار به لیست باکس خود از این روش استفاده کنید..

ListBox1.Perform(LB_SETHORIZONTALEXTENT, 300, 0 );

یا از این روش

SendMessage( ListBox1.Handle, LB_SETHORIZONTALEXTENT, 300, 0 );