دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

کلیک کردن روی دکمه(باتون)
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: تکنیک ها

برای کلیک کردن روی دکمه...به وسیله کد..

  Button1.Perform(WM_LButtonDown,0,0);
  Sleep(250);
  Button1.Perform(WM_LButtonUp,0,0);