اضافه کردن اسکرول بار به لیست باکس

برای اضافه کردن اسکرول بار به لیست باکس خود از این روش استفاده کنید..

ListBox1.Perform(LB_SETHORIZONTALEXTENT, 300, 0 );

یا از این روش

SendMessage( ListBox1.Handle, LB_SETHORIZONTALEXTENT, 300, 0 );

/ 0 نظر / 36 بازدید