تنظيم محل قرار گیری متن در خانه های يک استرينگ گريد

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; Col, Row: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState); var Grid : TStringGrid; Texto : String; const  {Escoger una de las tres}  {Choose one} ALINEACION = // DT_LEFT; // DT_RIGHT; DT_CENTER; begin Grid := TStringGrid(Sender); if (Row < Grid.FixedRows) or (Col < Grid.FixedCols) then Grid.Canvas.Brush.Color := clBtnFace else Grid.Canvas.Brush.Color := clWhite; Grid.Canvas.FillRect(Rect); Texto := Grid.Cells[Col,Row]; DrawText( Grid.Canvas.Handle, PChar(Texto), StrLen(PChar(Texto)), Rect, ALINEACION); end;

/ 2 نظر / 39 بازدید
ابراهيم

سلام دوست گرامی اميدوارم که مطالب اين وبلاگ توانسته باشد برای شما مفيد واقع شود در صورتی که مايل به ارائه مطلب خاصی هستيد اين جا بيان کنيد با تشکر از شما دوست گرامی

اصغر مينايی

سلام مهندس جان خسته نباشی عزيزم من مدتی ميشه که با دلفی کار کردم و الان چهار سالی ميشه که برنامه نويس شرکتها و موسسه ها هستم فقط يک سوال داشتم اون هم اينکه چگونه می توان يک تم را مثلا تم ويدوز ويستا رو بر روی فرم توی زبان دلفی فراخوانی کرد و به کارگرفت اگه راهنمايی کنيد ممنون می شم و بعد از اين باهاتون همکاری ميکنم تا بتونيد وبلاگتون رو رونق بدين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- در ضمن کتابی برای زبان D تاليف کردم که بعد جند روز ميره زير چاپ اگر تونستيد از شما هم راهنمايی می گيرم دوستت دارم و خسته نباشی