معرفی تمامی Design Patterns - قسمت اول

معرفی تمامی   Design Patterns از این به بعد سعی خواهم کرد مباحث مربوط به مهندسی نرم افزار را با توجه به نیاز برنامه نویسیان کشورمان در اینجا مطرح کنم.از دوستانی که با این مباحث آشنایی دارند و یا مطلاب مفیدی دارند هم دعوت می کنم تا فایل ها و مطلابشان را برای من ارسال کنند.با تشکر.  انواع Design Patterns به توجه به دسته بندیشان در این قسمت آورده شده است. به سه دسته تقسیم می شوند :

الگوهای تکوینی

الگوهای ساختاری

الگوهای رفتاری


الف) الگوهای تکوینی :  
الگوهای تکوینی هستند که برای شما شی ایجاد می کنند، به جای اینکه شما یک نمونه شی را به طور مستقیم داشته باشید.این به برنامه شما امکان انعطاف پذیری بیشتری در تصمیم گیری می دهد تا اشیاء مورد نیاز را ایجاد کنید.

  • Abstract Factory  گروه های از اشیاء که دارای یک موضوع مشترک هستند

 

  • Builder  اشیاء پیچیده به وسیله جداسازی سازنده و بخش ارائه دهنده.

 

  • Factory Method .ایجاد اشیاء بدون مشخص کردن کلاس های دقیق برای ایجاد.

 

  • Prototype  ایجاد اشیاء به وسیله تکثیر کردن از یک شیء موجود

 

 

  • Singleton  ایجاد شی برای یک کلاس  ,محدود به تنها یک نمونه

/ 0 نظر / 78 بازدید