عکس گرفتن از صفحه نمایش و ذخیره آن در یک فایل

به وسیله این تابع شما می توانید از صفحه نمایش جاری خود عکس گرفته و آن را در نام  و مسیر مشخص شده ذخیره نمایید.

این تابع بنا به درخواست دوست خوبم آقا مسعود در این جا آورده شد.

procedure CaptureScreen(AFileName:string); const CAPTUREBLT = $40000000; var hdcScreen: HDC; hdcCompatible: HDC; bmp: TBitmap; hbmScreen: HBITMAP; begin // Create a normal DC and a memory DC for the entire screen. The // normal DC provides a "snapshot" of the screen contents. The // memory DC keeps a copy of this "snapshot" in the associated // bitmap. hdcScreen := CreateDC('DISPLAY',nil,nil,nil); hdcCompatible := CreateCompatibleDC(hdcScreen); // Create a compatible bitmap for hdcScreen. hbmScreen := CreateCompatibleBitmap(hdcScreen, GetDeviceCaps(hdcScreen, HORZRES), GetDeviceCaps(hdcScreen, VERTRES)); // Select the bitmaps into the compatible DC. SelectObject(hdcCompatible, hbmScreen); bmp := TBitmap.Create; bmp.Handle := hbmScreen; BitBlt(hdcCompatible, 0,0, bmp.Width, bmp.Height, hdcScreen, 0,0, SRCCOPY or CAPTUREBLT); bmp.SaveToFile(AFileName); bmp.Free; DeleteDC(hdcScreen); DeleteDC(hdcCompatible); end; به عنوان مثال CaptureScreen('c:\Mt85_PersisanBlog_Ir.bmp');

/ 6 نظر / 6 بازدید
دوست

متشکرم

هادی

جالب بود مرسی

منا

سلام . من دانشجوی کامپیوتر هستم. این ترم گرافیک کامپیوتری دارم با دلفی . ولی تا هفته قبل حتی محیط دلفی رو هم ندیده بودم . استاد ازمون خواسته یه تصویر خاص رو توی فرم یا صفحه نشون بدیم. می تونین برای شروع کمکم کنید؟ ممنون می شم منا از اهواز

منا

سلام . من دانشجوی کامپیوتر هستم. این ترم گرافیک کامپیوتری دارم با دلفی . ولی تا هفته قبل حتی محیط دلفی رو هم ندیده بودم . استاد ازمون خواسته یه تصویر خاص رو توی فرم یا صفحه نشون بدیم. می تونین برای شروع کمکم کنید؟ ممنون می شم منا از اهواز

سعید♥ حرف های دل ♥

سلام ببخشید میشه این کارو با برنامه سی پلاس پلاس انجام داد.. اگه میشه منو راهنمایی کنید.. بی زحمت برام ایمیل کنید که میشه یا نه و اگه برنامشو بلد بودین برام بزارین ممنون

مرتضی

اقا عالی بود دستت درد نکنه