تنظیم مشخصات یک کامپوننت یا همه کامپوننت ها در زمان اجرا

تنظیم مشخصات یک کامپوننت یا همه کامپوننت ها در زمان اجرا

procedureTForm1.SetProperties(ClassName, SomeProperty:string;Value:Integer); var i:integer; PropInfo:PPropInfo; Component:TComponent; begin fori:= 0 toComponentCount- 1 do begin Component:=Components[i]; if(ComponentisTControl)and((Component.ClassName=ClassName) or(ClassName= 'AllComponents'))then begin PropInfo:=GetPropInfo(Component.ClassInfo,SomeProperty); ifAssigned(PropInfo)then SetOrdProp(Component,PropInfo,Integer(Value)); end; end; end; // Examples, Beispiele: procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); begin // Make all components readonly SetProperties('AllComponents', 'readonly', 1); // Make all components of Class TEdit invisible SetProperties('TEdit', 'visible', 0); // Set the Height Property of all TLabels SetProperties('TLabel', 'Height', 30); // Set ShowHint to false for all components SetProperties('AllComponents', 'ShowHint', 0); // Disable all TMemo Components SetProperties('TMemo', 'Enabled', 0); // Set Autosize to true for all TLabels SetProperties('TLabel', 'Autosize', 1); end;

/ 3 نظر / 39 بازدید
رکسانا

سلام .من یک وبلاگ درست کردم میشه یک یا چند خاطره برای من بفرستی. مرسی . موضوعش خاطره است. خاطره یا مثلا اتفاقی که تجربه کردی. بعد اگه می تونی نتیجه گیری هم بکن خیلی لازم دارم وبلاگم هیچ مطلبی نداره خواهش می کنم تایپ کن و بفرست توی ایمیلم بزودی میذرام توی وبلاگم و بقیه میان نظر میدن دربارش.. منتظرتم . اا

ایده پردازان

با سلام وبلاگ خوبی دارین و می بینم که مراجعه کننده هم داری ما تو اصفهان یک شرکت نرم افزاری داریم و الان نیاز به برنامه نویس دلفی دارم . اگر کسی را می شناسید به ما معرفی کنید متشکر mohammadi.parsi@gmail.com

مجتبی

از نوع PPropInfo ایراد میگیره چه یونیتی باید اضافه بشه؟ با تشکر