از این تابع برای گرفتن سایز یک فایل استفاده می شود

از این تابع برای گرفتن سایز یک فایل استفاده می شود

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); function cuantosbytes(archivo: string): string; var FHandle: integer; begin FHandle := FileOpen(archivo, 0); try Result := floattostr(getfilesize(FHandle,nil)); finally FileClose(FHandle); end; end; begin Caption:=cuantosbytes('c:\windows\notepad.exe'); end;

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهرداد

با سلام بر ابراهیم. وبلاگ بسيار خوبی داريد. دوست دارم به وبلاگ نو پای من هم سری بزنيد. من از طرف يک گروه جديد موسيقی به نام کوانتوم اين وبلاگ رو ساختم و اولين آهنگ اين گروه رو که متشکل از افراد بسيار جوانی هستند رو برای دانلود توی وبلاگم گذاشتم. اگه به آهنگ گوش بدی و نظرتو بگی ممنون می‌شم. در ضمن احتمالاْ جزو اولين کسانی هستی که به اين آهنگ گوش ميدی... راستی سال نو هم فرخنده باشه. تا بعد...