تغییر رزولیشن ویندوز

برای تغییر رزولیشن( ابعاد صفحه نمایش)

function NuevaRes(XRes, YRes: DWord):integer;
var
  lpDevMode : TDeviceMode;
begin
    EnumDisplaySettings(nil, 0, lpDevMode);
    lpDevMode.dmFields:=DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
    lpDevMode.dmPelsWidth:=XRes;
    lpDevMode.dmPelsHeight:=YRes;
    NuevaRes:=ChangeDisplaySettings(lpDevMode, 0);
end;

به عنوان نمونه

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  NuevaRes(800,600);
end;

/ 1 نظر / 5 بازدید
cl2k

سلام اخوی ... وبلاگ جالبی دارین ولی هنوز سعادت نشده وقتم رو برای یادگیری برنامه نویسی دلفی بذارم . امیدوارم موفق باشین . به دوستانی که به برنامه نویسی علاقه مند هستن لینکتون رو انشالله اگه زنده بودم میدم . دوست داشتین تبادل لینک هم میکنم . من در مورد برنامه نویسی امنیتی و سیستم های امنیتی شبکه یه چیزایی مینوسم ... همچنین سخنانی از خدا . اگه افتخار دادین به من سر بزنین ... منت میذارین . خوشحال میشم . موفق باشین .