سخنانی کوتاه و آموزنده از بزرگان

اساس و زير بناي خوشبختي شش چيز است:
درستي ، صداقت، منش ، ايمان ، عشق و وفاداري
"زيگ زيگلار"

فارابی : آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد .

فیلیپ سیدلی : کسانیکه با افکار خوب و عالی دمساز هستند ، هرگز تنها و بی مونس نیستند

فیثاغورث : بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم .

علی شریعتی : تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و منافق می سازد و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آن را می پذیرد .

چنانچه نداني به کجا مي خواهي بروي،چگونه مي تواني انتظار داشته باشي که به آنجا برسي؟
"باسيل سين والش"

منبع دوستان خوبم  در سایت اندیشه نوین

/ 0 نظر / 5 بازدید