# تکنیک_ها

این تابع برای عوض کردن مشخصات همه کامپوننت ها در یک فرم است:

این تابع برای عوض کردن مشخصات  همه کامپوننت ها در یک فرم است: procedure TForm1.SetReadOnly(Value:boolean) ;var   PropInfo  : PPropInfo;  Component ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید